Nuoriso-osasto

Mikkelin VPK:lla on ollut nuoriso-osastotoimintaa jo vuodesta 1945. Toiminta muuttui 1980-luvun alussa poikaosastosta nuoriso-osastoksi, kun tyttöjä alettiin ottaa toimintaan mukaan. Tämän harrastuksen tarkoituksena on kasvattaa nuorista velvollisuutensa tuntevia kansalaisia sekä opettaa ajattelemaan turvallisuusnäkökohtia kuten kodin paloturvallisuutta, liikenneturvallisuutta tai toimintaa poikkeuksellisissa tilanteissa. Tavoitteena on lisäksi saada mahdollisimman moni nuoriso-osaston koulutuksen läpi käynyt mukaan palokunnan hälytysosaston toimintaan. Nuoriso-osastoon voi liittyä 10-vuotiaana ja hälytysosaston mukaan voi siirtyä 16-vuotiaana.

Koulutus toteutetaan pääosin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koulutussuunnitelmaa noudattaen. Palokunnan viikkoharjoituksissa opetellaan perus palokuntanuorten taitoja, kuten kaluston tuntemusta, letkujen ja narujen käsittelyä, solmuja, toimintaa erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä kodinpaloturvallisuuden asioita.

Nuoret voivat suorittaa kesäleireillä tasokursseja joita on kaikkiaan 4 peruskoulutuskurssia sekä 9 syventävää kurssia. Palokalustoa käytetään ja siihen tutustutaan perusteellisesti nuoriso-osastovuosien aikana. Näin hälytysosastoon siirtymisen kynnys pyritään pitämään matalalla.

 

Toimintaan liittyy myös paljon erilaista oheistoimintaa; vierailuja ja retkiä tehdään vuosittain useita. Liikuntakoulutus on olennainen osa ohjelmaa, eikä hyviä käytöstapojakaan unohdeta!

Mikkelin VPK:n nuoriso-osasto kokoontuu palokunnan kerhotiloissa torstaisin klo 18. Vuoden 2013 lopulla oli kirjoilla 19 nuorta. Kouluttajia on 6 ja lisäksi apukouluttajia 4.

Osaston johtajana toimii Mika Honkanen.